Πτυχία

Τα πτυχία σε κάθε γλώσσα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές μας είναι υψηλού κύρους και είναι τα πλέον αναγνωρισμένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παγκοσμίως.

Στα αγγλικά, οι μαθητές μας μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για τα εξής πτυχία:

 • FCE (Lower Cambridge)
 • ECCE (Lower Michigan)
 • CPE (Proficiency Cambridge)
 • ECPE (Proficiency Michigan)

Επιπλέον, τα παιδιά των τάξεων Α’-D’ μπορούν αν θέλουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πτυχίων του Europalso , τα οποία λειτουργούν ως προσομοίωση για τα «επίσημα» πτυχία των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.

Στα γερμανικά, οι μαθητές μας μπορούν να εξεταστούν στα πτυχία:

Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2 του Ινστιτούτου Goethe.

Στα γαλλικά, οι μαθητές μας μπορούν να εξεταστούν στα πτυχία:

 • DELF A1, A2
 • DELF B1, B2
 • DALF C1, C2
 • SORBONNE C1, C2

Και στις τρεις γλώσσες, το Φροντιστήριό μας έχει 100% επιτυχία σχεδόν κάθε χρόνο. Οι επίσημες καταστάσεις με τα ονόματα των επιτυχόντων βρίσκονται στη γραμματεία καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς για οποιονδήποτε θέλει να τις ελέγξει.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το φροντιστήριο, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιπέδων B1-C2 για τα παρακάτω πτυχία:

 • IELTS
 • TOEIC, TOEFL
 • ESB
 • CITY & GUILDS
 • BULATS
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας