Σχολή Γονέων

Κάθε χρόνο διοργανώνονται σχολές γονέων και ομιλίες στις οποίες αναλύονται θέματα ψυχολογίας, παιδοψυχολογίας, οργάνωσης μελέτης , επίλυσης συγκρούσεων, κ.ά., σε συνεργασία με επαγγελματίες των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επίσης, όσοι γονείς θέλουν μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν σημειώσεις με θέματα που αφορούν ολόκληρη την οικογένεια (όπως για παράδειγμα, θέματα αυτοεκτίμησης, ενθάρρυνσης, η δυναμική της οικογένειας ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τη σειρά γέννησής του, σχέσεις παιδιού – γονέα, σχέσεις εφήβου-γονέα, απόκτηση σωστών συνηθειών στη μελέτη,
συναισθηματική νοημοσύνη, μαθησιακές δυσκολίες, κριτική σκέψη, αυτογνωσία, επιλογή επαγγέλματος, κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα και τις ημέρες και ώρες που θα γίνονται οι συναντήσεις της σχολής γονέων φέτος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία μας.