Ετήσιες γιορτές

Κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές των μικρών τάξεων παρουσιάζουν μια παράσταση-γιορτή στην οποία είναι καλεσμένοι όλοι οι γονείς , συγγενείς και φίλοι, και στην οποια παρουσιάζεται όλη η δουλειά που έγινε από τους μαθητές και τις δασκάλες τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς.