Άρθρα για τους μαθητές

Xenophon Zolotas (26 March 1904 – 10 June 2004) was a Greek economist and served as an interim non-party Prime Minister of Greece.